Skip to main content

I Elsinore 2032 er man både spændt og glæder sig over politisk forslag om kortlægning af potentialet.

Knald eller fald! Sådan opfatter bestyrelsen i Elsinore 2032 det de mulige udfald af den politiske sag om en forundersøgelse af potentialet for Helsingør som Europæisk Kulturhovedstad. Men spændingen er iblandet både stolthed og glæde. I forslaget er foreningen nemlig inviteret med i samarbejdet om forundersøgelsen.

– Er du tosset, jeg er spændt på det her, siger Aslak Gottlieb.

Som formand for Elsinore 2032 har han sammen med foreningens bestyrelse gennem tre år arbejdet intenst for at modne en politisk beslutning om, at Helsingør skal gå efter titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2032, når Danmark næste gang har det ærefulde værtskab.

I december 2023 var han og foreningens næstforkvinde, Eva Hjelms, inviteret af Byrådets kulturudvalg til at fremlægge idéen om Helsingør som Europæisk Kulturhovedstad. Mødet resulterede i, at kommunens administration nu foreslår en forundersøgelse, der skal danne beslutningsgrundlag for Byrådets stilling til at gå efter titlen.

– Det er vi glade for. Og stolte over, at man på den måde anerkender vores indsats ved at invitere til samarbejde, udtrykker formanden, som ser et stort potentiale i situationen og uddyber:

– Alene denne indledende proces kan udvikle relationerne mellem borgere, foreninger, erhvervsliv, uddannelser, kulturinstitutioner og kommunen. Vi vil tale for en forundersøgelse, som både inddrager lokale aktører og rækker ud over bygrænsen. I sagens natur er hele Europa i spil. Men særligt Skåne og kommunerne i Nordsjælland er væsentlige spillere. Faktisk repræsenterer man som Europæisk Kulturhovedstad hele Danmark.

På spørgsmålet om det ikke er en frygtelig masse penge at bruge på kultur, når nu velfærdsområderne er så pressede som tilfældet er, er formanden overbevist om at de er godt givet ud:

– Helsingør skal naturligvis designe et projekt, hvor vi får en bred og langvarig effekt af investeringerne, også på velfærds- og uddannelsesområderne. Husk på at både staten, regionen, EU og fonde typisk flerdobler de kommunale investeringer i selve kulturhovedstadsåret. Det er også veldokumenteret fra andre kulturhovedstæder, at erhvervslivet gennem satsningen formår at skabe flere arbejdspladser og øget omsætning. Men på den lange bane, er det opbygning af kapacitet i kulturlivet til at åbne byen mod Europa og engagere kunstnere, kulturaktører og lokalsamfundet som er gevinsten.

Indtil videre har ingen andre danske byer end Næstved offentliggjort overvejelser om at gå efter titlen. Om Helsingør skulle kunne slå sydsjællænderne, er Aslak Gottlieb ikke i tvivl om: – De sidste 15 års satsning på gennem kultur at forvandle Helsingør fra falleret værftsby til blomstrende værtsby betyder, at vi er foran på point. Helsingør har et stærkt kulturliv som kan konkurrere med Københavns. Vi står på en stærk platform, når byens kulturaktører forhåbentlig sætter sig sammen om at vinde titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2032. Og så har vi 600-års jubilæet i 2026, der både strategisk og rent praktisk kan tænkes sammen med den store vision.

For yderligere oplysninger: Foreningens formand Aslak Gottlieb, 41 40 49 58.