Skip to main content

Med stemmerne 20 for og 5 imod, besluttede Helsingør Kommunes byråd i går øjeblikkeligt at sætte gang i en forundersøgelse, som skal pege på potentialer og konsekvenser ved at blive Europæisk Kulturhovedstad næste gang titlen kommer til Danmark i 2032.

Forundersøgelsen skal være færdig i maj 2024 og danne grundlag for den politiske debat og beslutning om Helsingør skal gå videre med projektet. Dermed er der udsigt til, at der i 2024 bliver endeligt bliver truffet beslutning om det langsigtede projekt.

I byrådsdebatten fremhæver Radikale blandt andet betydningen af, at kulturhovedstadsprojektet er startet som et lokalt forankret civilt initiativ.

Som det fremgår af videodækningen af byrådsmødet, argumenterede flertallet i Byrådet for at følge administrationens og kulturudvalgets indstilling. Den indbefatter et samarbejde med Elsinore 2032 om at komme videre i processen. Foreningen er inviteret med til at designe forundersøgelsen og kommunen har accepteret et kontant tilskud til arbejdet på 50.000 kroner.

Dermed følger kommunen sin vedtagne kulturpolitik, som gælder frem til 2030. Kulturpolitikken blev til efter en omfattende inddragelsesproces, hvor foreninger, kulturinstitutioner og erhvervslivet blev grundig hørt og inviteret til at bidrage med forslag, idéer og synspunkter.

Helsingør hører i dag til blandt de stærkeste kulturkommuner i Danmark, og på sigt måske også i europæisk sammenhæng.
Det er ambitionen med politikken, at kulturlivet i Helsingør Kommune fortsat skal være toneangivende og nyskabende, og at der også i den kommende periode skal kunne sættes nye initiativer og tiltag i værk, som mærkes og gør en forskel for den enkelte borger og for kommunens samlede udvikling.
Det kan Helsingør Kommune ikke løfte alene. Det kræver, at man tænker i nye samarbejdsformer og finansieringsformer. Og det forudsætter aktiv medvirken fra civilsamfund, kommunens mange og stærke kulturaktører, erhvervsliv og ekstern medvirken fra stat, fonde m.v.

Uddrag fra Helsingør Kommunes kulturpolitik

I Elsinore 2032 glæder vi os til det forestående samarbejde. Hvis du vil støtte foreningen enten som borger eller gennem din virksomhed, forening eller kulturinstitution, er det nemt at melde sig ind. Kontakt os gerne med idéer og forslag i øvrigt.