Skip to main content

Sådan lyder overskriften på den kernefortælling, som bestyrelsen vedtog i begyndelsen af marts ’22 efter omtrent et halvt års udviklingsarbejde. Målet med fortællingen er, at skabe en visionær ramme for udviklingsarbejdet hen mod ansøgningsfristen i – forventeligt – 2026.

Fortællingen forholder sig både til fortidens, nutidens og fremtidens Helsingør. Hele Helsingør, vel at mærke. Fra Hornbæk til Espergærde. Men også til resten af Nordsjælland og det nordvestlige Skåne. Titlen som Europæisk Kulturhovedstad bliver udelukkende givet til en by, men sandsynligheden for at vinde den, er kun lille, hvis ikke det lykkes ansøgerne at skabe samling i regionen.

Helsingør har op gennem historien været i stand til at genopfinde sig selv og byens identitet flere gange. Silden, sundtolden og skibene repræsenterer hver sin epoke. Frem mod 2032 og i tiden derefter er det kulturen, der skal udgøre Helsingørs identitet. Kulturen skal blive et omdrejningspunkt, som kan skabe lokal samling på tværs.

Uddrag af kernefortællingen

Netop samling er et gennemgående tema i kernefortællingen. Hvordan udvikler vi med kulturen som værktøj fællesskaber på tværs af de store demografiske forskelligheder, der kendetegner hele Helsingør. Fra Strandvejens villaer til Vapnagaard, som det hedder i visionen.

Alle kan læse kernefortællingen, som ligger her på hjemmesiden. I løbet af foråret ’22 bliver den bragt i spil på workshops for både børn og voksne, som får mulighed for at byde ind med deres fortolkning og idéer til, hvordan Europæisk Kulturhovedstad 2032 bedst giver mening for hele Helsingør – og regionen omkring os.

Kulturhovedstaden skal forbinde og bygge broer mellem grupper og sociale segmenter, der til daglig bor tæt, men lever som fremmede for hinanden. Nutidens største modsætninger i Helsingør er socioøkonomiske. På Strandvejen i Helsingør finder nogle af landets dyreste bolighandler mellem liebhavere sted, mens beboere i almene boliger blot få kilometer derfra har måttet kæmpe for at slippe af med myndighedernes ghetto-klassifikation.

Uddrag af kernefortællingen