Skip to main content

FREMTIDSREJSE: Lokale 5. klasser kickstarter arbejdet med at kvalificere Helsingør som kandidat til prestigefyldt EU-titel

”Luk øjnene og forestil dig, at du stiger ind i en tidskapsel som tager dig med frem i tiden. Her tager en ven imod dig og I ser jer omkring. Hvad oplever I?”. Sådan lyder en ultra forkortet udgave af den fremtidsrejse som skuespiller Charlotte Bøving i denne uge tager alle 5. klasses elever fra Grydemoseskolen med på. Når eleverne åbner øjnene igen, er de klar til i en skabende workshop at udtrykke, hvad en god fremtid med stærke fællesskaber for dem, betyder.

”Vi undersøger hvad eleverne mener der skal til, for at fællesskaber trives nu og i fremtiden, fordi vi mener, at kultur er et redskab til netop at styrke fællesskaber. Kulturhovedstaden ligger ti år ude i fremtiden, så børnene vil være voksne, unge mennesker til den tid. Derfor skal vi lytte til dem”, forklarer Aslak Gottlieb, som er formand for Foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032, hvor også Charlotte Bøving arbejder frivilligt som medlem af bestyrelsen.

På fremtidsrejsen forholder eleverne sig til, hvordan de ser både by, land og hav for sig i en ideel udgave. I mindre grupper udtrykker de sig i ord og tegninger på en tidsfrise, der er udgangspunktet for produktion af collager, modeller og fotos. Tilsammen danner elevernes arbejde en mini-udstilling, som de efter workshoppen fremviser for hinanden på en improviseret fernisering.

”Vi ville nok ikke få meget ud af at spørge børnene om hvad de mener om Europa og kultur. Det er meget brede og abstrakte begreber at forholde sig til. Derfor lader vi dem arbejde sammen ud fra deres fantasi under kreative former, som de kender i forvejen. Og så lytter vi til deres refleksioner undervejs. Det er et forsøg på borgerinddragelse af børnene”, siger Charlotte Bøving.

Resultaterne fra den første fremtidsrejse foreligger allerede. Når begge 5. klasser har været gennem forløbet, sender foreningen depechen videre til de voksne.

”I løbet af foråret inviterer vi hele byen med på rejsen. Som walk and talk, ved fællesspisning og på et borgermøde præsenterer vi børnenes udsagn og arbejder på, hvordan de kan indgå i foreningens kernefortælling. I bestyrelsen glæder vi os til at åbne arbejdet for resten af byen og håber, at hele Helsingør vil engagere sig – fra Hornbæk til Espergærde.”

Billeder fra 5.b’s fremtidsrejse. Foto: Aslak Gottlieb