Skip to main content

TID: 22. september 2022, kl. 17:00
STED: Spar Nord, I L Tvedes Vej 19, 3000 Helsingør

OBS – revideret 7/9-22 med bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Tilmelding nødvendig til kontakt@elsinore2032.dk. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Kassereren forelægger regnskab samt foreløbigt budget, herunder forslag til fastsættelse af årskontingent.
 4. Indkomne forslag.
  a) fra bestyrelsen.
  b) fra medlemmer
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Eventuelt.

Ad. 4a
Bestyrelsen foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
 
§3 Ændres til:
Medlemskab kan tegnes af virksomheder, organisationer, foreninger og selvejende institutioner, samt individuelle personer. Ved tegning af medlemskab betales et kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.
Der fastsættes

 1. ét basis årskontingent for større virksomheder og organisationer, 
 2. ét årskontingent for mindre virksomheder og organisationer samt foreninger, og
 3. ét årskontingent for individuelle medlemmer.

Bestyrelsen kan beslutte at give nedsat kontingent til særlige medlemsgrupper.

§6: Titlen som hhv. formand og næstformand ændres til forperson og næstforperson.
 
§7: Afsnittet om revision ændres til: Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor eller anden godkendt revision gennemses og assisteres af godkendt revisor.
 
§9: Punktet Valg af revisor indføres i vedtægterne som fast punkt 4 på generalforsamlingen.


Ad. 5
På valg til bestyrelsen er:

 • Eva Hjelms (genopstiller)
 • Marianne Klint (genopstiller)
 • Ole Skjellerup (nyopstiller)
 • Peter Fugl (nyopstiller)

Jesper Bækgaard ønsker at trække sig fra bestyrelsen.

Peter Hagmund genopstiller ikke.