Skip to main content

Tirsdag den 19. september 2023 kl. 17-18

Sted: Café Chaplin, Kampergade 3, 3000 Helsingør

Tilmelding på mail inden 12. september 2023: kasserer@elsinore2032.dk

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Kassereren fremlægger regnskab samt foreløbigt budget,
  herunder forslag til fastsættelse af årskontingent.
 4. Indkomne forslag.
  a) fra bestyrelsen.
  b) fra medlemmer
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter.
 6. Eventuelt.

Har du forslag til behandling på generalforsamlingen, så send dem via mail inden
5. september 2023.