Skip to main content

… med øget vækst, velstand og erhvervsudvikling til følge, men vejen derhen er ressourcekrævende, og gevinstrealiseringen kræver en fælles indsats på tværs af et bredt interessentlandskab og et stort kommunalt og statsligt engagement.

Sådan indleder Deloitte den rapport, som dokumenterer konsulenernes forundersøgelse af potentialet for Helsingør som Europæisk Kulturhovedstad i 2032.

Elsinore 2032 har medfinansieret undersøgelsen og siddet med i den kommunale styregruppe bag rapporten. Vi er enige i rapportens konklusion, men ikke brugen af “men” i indledningen. At projektet er ressourcekrævende og forudsætter en fælles indsats er jo netop hele pointen: Hvis vi ønsker at udmønte det fulde potentiale af byens allerede opnåede resultater som kulturby, kræver det en større investering og koordinering end for nuværende.

Så, ja. At blive Europæisk Kulturhovedstad er selv sagt ikke en gratis omgang. Når det er sagt, er peger rapporten på betydelige gevinster forbundet med satsningen. Såfremt man altså griber den rigtigt an:

Rapporten estimerer at titlen alene i Helsingør skaber meromsætning på over en halv milliard kroner og potentielt generer 1.100 nye jobs.

I SWOT-analysen peger rapporten på øgede muligheder for at:

 • Udvikle en ny vision for Helsingør, der kan fremtidssikre byen og skabe økonomiske, sociale og kulturelle gevinster fx flere indbyggere, øgede investeringer og højere niveau af velfærd og trivsel som følge af øget kulturudbud, mangfoldighed og samhørighed
 • Øge samarbejdet mellem erhvervslivet, kultursektor, foreninger, kommuner og frivillige, med mulighed for at samskabe fremtidens velfærdsløsninger og generelt øget innovationskapacitet
 • Understøtte kulturel talentudvikling
 • Videreudvikle Helsingør som kulturelt samlingspunkt i Region Hovedstaden
 • Styrke Helsingørs brand nationalt og i Europa
 • Få et år med kunst og kultur på højeste internationale niveau
 • Skabe lokal stolthed og engagement
 • Tiltrække investeringer og udvikling i kultur- og oplevelsesproduktet
 • Opnå betydelig ekstern medfinansiering – herunder fra stat og fonde
 • Styrke samarbejdet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt
 • Tiltrække private investeringer og øge omsætningen
 • Øge antal overnatninger og turismeomsætning
 • Få betragtelig medieomtale i ind- og udland

Rapporten danner grundlaget for en politisk beslutning om at fremstille den potentielt 10 mio. store investering i ansøgningen om titlen som ønske til efterårets budgetseminar, hvor den endelige beslutning om vi skal gå efter titlen så vil blive truffet. I første omgang behandler Kulturudvalget sagen politisk. Det sker på deres møde tirsdag den 11. juni 2024.