Skip to main content

Med stemmerne 20-5 besluttede et flertal i byrådet i Helsingør Kommune i går aftes at 10 mio. kroner til en ansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2032, skal sættes på ønskelisten til efterårets budgetforhandlinger. Formand for Elsinore 2032, Aslak Gottlieb, gør status.

Det er anden gang i år, at kulturhovedstadsprojektet officielt behandles som en politisk sag i Helsingør Kommune. Begge gange har et pænt flertal sparket bolden fremad på banen. Når det til efteråret behandles for tredje gang, bliver det i den slutrunde, som afgør visionens fremtid. Det er vi i foreningen selvsagt meget spændte på.

For at kunne deltage i konkurrencen om at blive Europæisk Kulturhovedstad, skal det lokale bystyre nemlig medvirke til ansøgningen og dokumentere, at projektet indgår i en langsigtet kulturstrategi. Derfor ville vi i Elsinore 2032 ikke kunne gennemføre projektet alene. Det har heller aldrig været meningen.

I foreningens formålsparagraf står der, at foreningens arbejde består i en fremadrettet fokuseret indsats, der senest i 2026 skal udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen samt at der forinden er dannet et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og kulturinstitutionerne.

Når det til efteråret forhåbentlig endelig bliver afgjort, at der i budgettet skal være plads til den visionære investering i kulturen, har foreningen realiseret den del af sit formål. Så kan vi med fornyet kraft arbejde videre med vores bidrag til at udmønte visionen.

Partnerskabet mellem erhvervslivet, foreningslivet og kulturinstitutionerne er for så vidt allerede realiseret gennem medlemskaber. Partnerskabet med kommunen er etableret i samarbejdet om den forundersøgelse, som danner grundlaget for byrådets politiske behandling af sagen. Foreningen har bidraget økonomisk til undersøgelsen og deltaget i dens styregruppe.

Denne lidt tørre konstatering af tingenes tilstand virker måske både teknokratisk og navlebeskuende. Som forening har vi netop vundet en vigtig kamp og kvalificeret os til slutrunden. Tid til skåltaler og jubel! Når vi alligevel holder armene ind til kroppen, er det fordi vi siden foreningen blev stiftet i 2021 allerede har bevæget dem i store møllehjul. Ikke bare gennem vores aktiviteter, men også i ord og tale, f.eks. som udtrykt i vores kernefortælling.

Når en mindre by som Helsingør håber at gøre sig fortjent til så stor en titel som Europæisk kulturhovedstad, er drømmen forankret i byens stærke historiske selvbevidsthed og lokalsamfundets evne til gennem århundreder at kunne rumme dens indbyggede modsætningsforhold: Aristokrati og arbejderklasse. Købstad og forstad. Lokal og international. Dansk og multietnisk. Provinsiel og kosmopolitisk. Elitært og folkeligt.

Fra foreningens kernefortælling

Pointen med at genbesøge paragrafferne er, at kulturhovedstadsprojektet aldrig bliver en succes, hvis vi som forening ikke formår at slippe bolden, så den kan blive spillet rundt på banen. Det er foreningens fornemste opgave, at projektet åbner sig og inkluderer så mange kvalificerede aktører som muligt.

Det flotte flertal i byrådet for at investere i ansøgningen naturligvis sit eget sprog. Det være sagt, er det vigtigt at vi bruger den offentlige samtale til at kvalificere projektet. Herunder at vores politikere stempler fuldt ind i kampen med udmeldinger om hvilke resultater, de ønsker sig af projektet.

Teaterchef Jens Frimann sender i Lokalavisen Nordsjælland denne klare opfordring:

Politikere, meld ud og fortæl os, hvor I står. Hvad er jeres vision? Vent ikke på rapporter og embedsværk. Det fører kun til nedgang og besparelser. Bekend jer til kulturbyen (kulturhovedstadsprojektet, red.) eller afliv den én gang for alle. Bekender I jer til visionen, skal I sætte jeres embedsværk (og alle os andre) på arbejde med at finde finansiering. Det er præcis de store og ambitiøse projekter, fonde med mere gerne vil investere i. Her har Helsingør en kæmpe for del i kraft af sin maritime historie, sin kulturarv og sit stærke kulturliv.

Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater. Lokalavisen Nordsjælland, 19. juni 2024

Embedsværket i kommunen lader til at være enige i teaterchefens betragtninger. I deres bemærkninger til til den politiske sagsfremstilling på byrådsmødet mandag den 24. juni, skriver de blandt andet:

Titlen som europæisk kulturhovedstad er samtidig en meget stor og ressourcekrævende opgave. Det er derfor afgørende, at der er bred politisk opbakning bag en eventuel beslutning, og at man er klar til at prioritere opgaven på tværs af kommunen og foretage de nødvendige investeringer. Hvis Byrådet ønsker at gå efter det, skal man gøre det helhjertet.

Uddrag af bemærkninger til Helsingør Byråd fra staben i kultur, erhverv og turisme

I foreningen tager vi forskud på glæderne og er i fuld gang med at arrangere Kulturnatten til september. Det er et stort stykke frivilligt arbejde, som tidligere blev varetaget professionelt, faktisk af netop Helsingør Teater. I år bliver forberedelserne desto mere perspektivrige, fordi vi sideløbende skal føre samtalen om, hvilken retning Helsingør som kulturhovedstad skal tage.

At sigte langt og samarbejde bredt er foreningens overordnede strategi. Vi er ikke til for os selv. Men for kulturens aktører og alle de, som nyder godt af den – borgere, foreninger, kommunen og erhvervslivet. Derfor er det vigtigt at understrege paragrafferne, som minder om, hvorfor vi har sat os selv i verden.

Se byrådsdebatten 24. juni 2024 om kulturhovedstadsprojektet.

Det er en god investering, ikke kun i økonomi, men også i bløde værdier.

Michael Mathiesen (K), formand for kultur- og turismeudvalget.