Skip to main content

Om foreningen

En personkreds udsprunget af netværket ‘Vi samler hele Helsingør’ var enige om at stifte en forening med det formål at arbejde for, at Helsingør i 2032 får titlen som europæisk kulturhovedstad. Det er blevet en realitet og foreningen eksisterer nu uafhængigt af netværket.

Foreningens arbejde består i en fokuseret indsats, der senest i 2026 skal udmønte sig i en politisk beslutning om at ansøge om titlen

Inden da skal der dannes et formaliseret partnerskab mellem erhvervslivet, kommunen, foreningslivet og kulturinstitutionerne.

Virksomheder, organisationer, foreninger og enkeltpersoner kan optages som medlemmer af foreningen.

Via kontingentindtægter og andre initiativer skal der skabes økonomisk grundlag for at ansætte en projektleder.

I opstartsfasen er der etableret et advisory board i netværkets regi, bestående af lokale interessenter og relevante videnspersoner, som ønsker at deltage og bidrage på frivillig basis.

Derfor skal Helsingør ansøge om at blive kulturhovedstad i 2032

Tanker og ideer fra ildsjæle, der alle har en fælles kærlighed til Nordsjælland og Helsingør. Hør, hvorfor de tror, at det vil være en gevinst for borgere i og omkring Helsingør, hvis byen bliver europæisk kulturhovedstad i 2032.

Indmeldelse i foreningen Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032.

Velkommen!

Den nye bestyrelse er nu stiftet og har vedtaget følgende kontingenter for tre forskellige typer medlemskaber:

A. Individuelt – som privat person: 300 kr.

B. Foreninger, mindre organisationer, virksomheder: 3,000 kr.

C. Større virksomheder og organisationer: 10,000 kr.

Det årlige medlemskab er først gyldigt når kontingent er betalt.

Læs mere om vedtægterne herunder:

Download vedtægterne i pdf-format her …

Kontaktoplysninger

Vi offentliggør ikke kontaktoplysninger